Licencování producentů | Montana Insurance Department

, Author

Všichni pojišťovací producenti, seřizovači a poradci s licencí v Montaně musí plnit požadavky na průběžné vzdělávání. Seřizovači nerezidenti, kteří žijí ve státě bez požadavků na průběžné vzdělávání, musí rovněž absolvovat 24 hodin průběžného vzdělávání. Seřizovači, kteří nejsou rezidenty v Montaně, musí buď absolvovat CE v Montaně, nebo si určit stát, kde CE absolvují. Kurzy průběžného vzdělávání hlásí poskytovatelé kurzů přímo našemu úřadu do 30 dnů od ukončení kurzu. Kurzy musí být našemu úřadu nahlášeny před datem obnovení licence.

Osoby s licencí producenta pro některou z linií majetku, úrazů, ručení, titulů, života, zdraví, invalidity nebo jako seřizovač či konzultant musí do data zániku/obnovení licence absolvovat 24 schválených kreditních hodin.

Osoby s licencí k prodeji pouze linie úvěrového pojištění s omezeným rozsahem (úvěrové životní pojištění a pojištění invalidity, IUI, GAP nebo jiné úvěrové pojištění), předplaceného právního pojištění nebo ručitelského pojištění kaucí musí do data zániku/obnovení licence absolvovat 5 schválených kreditních hodin schváleného CE, z toho alespoň 1 kreditní hodinu v oblasti legislativních změn v Montaně, a zbývající kreditní hodiny v oblasti pojistného práva, etiky nebo témat specifických pro ručitelské pojištění kaucí, předplacené právní pojištění nebo úvěrové pojištění s omezeným rozsahem.

Každý držitel licence musí v rámci každého dvouletého podání žádosti o průběžné vzdělávání zahrnout minimálně 1 schválenou kreditní hodinu legislativních změn v zákonech a správních předpisech Montany v oblasti pojišťovnictví. Každý držitel licence, s výjimkou osob, které mají licenci pouze na prodej úvěrového pojištění s omezeným počtem položek, předplaceného právního pojištění nebo ručitelských kaucí, musí v rámci každého dvouletého podání žádosti o průběžné vzdělávání zahrnout minimálně 3 kreditní hodiny etiky.

Zprostředkovatelé vypořádání viatik musí absolvovat průběžné vzdělávání v oblasti životního pojištění, viatik a/nebo etiky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.