3 populära sidospel för att göra ditt spel mer intressant

, Author

3 populära sidospel för att göra ditt spel mer intressant

1. Seves

Också populärt känt under namnet ”Arnies” till ära av den legendariska golfspelaren Arnold Palmer. Inget mindre än golfens version av Houdini, han var känd för att mirakulöst kunna rädda par eller göra en birdie på vilket hål som helst trots att han körde bollen överallt.

I Seves sidogolfspel försöker spelarna efterlikna Arnold Palmers förmåga. I början av rundan fastställer alla spelare ett belopp för insatsen, och om någon av dem under spelets gång lyckas göra par eller bättre på ett hål utan att hitta fairway, vinner de insatsen. Under en runda kan spelarna vinna insatsen flera gånger. Vid spelets slut räknas deras vinster ihop och insatserna avräknas.

Bollen som missar fairway kan ofta vara extremt nedslående för spelaren. Att inkludera Seves kan därför göra det möjligt för dem att behålla sitt fokus och försöka göra sitt bästa slag även om bollen har landat i ett dike en bra bit från hålet!

Du får också inkludera andra satsningsscenarion där en spelare kan få en dålig chans, t.ex. att göra par eller bättre efter att ha träffat ett träd, gått över en fara, out of bounds, etc.

2. Rabbit

Också känd som ”Chasing the Bear” (jaga björnen), handlar rabbit (kanin) om att få den lägsta poängen på det första hålet (kallas att fånga kaninen) och behålla den på de första nio hålen. På back nine släpps ”kaninen” och insatsen börjar om från början.

Detta sidogolfspel spelas vanligtvis i ett golfspel med tre eller fyra personer. Innan rundan börjar kommer alla spelare överens om ett prisbelopp för att vinna vadet. På det första hålet fångar den av spelarna som har det lägsta beloppet kaninen. Om de lyckas behålla den lägsta poängen för det första av nio hål vinner de vadet. De och den spelare som gör detsamma för de följande nio hålen får beloppet vid rundans slut. Potentiellt kan en spelare vinna dubbelt så mycket om han eller hon otroligt nog behåller den lägsta poängen på alla hål ända fram till den 18:e green.

Om det blir oavgjort på det första hålet får dock ingen fånga kaninen, och detta kan fortsätta under de kommande hålen tills någon till slut lyckas skaffa sig den lägsta poängen på hålet.

Spelet kan också börja om i förtid om den spelare som hade fångat ”kaninen” inte kan överföra sin prestation till nästa hål. Med andra ord om det var någon annan som lyckades få den lägsta poängen på det hålet. Det är dock viktigt att notera att den som har lägst poäng på det hålet inte fångar kaninen, utan bara får den att släppas. Det är på nästa hål som spelarna kan försöka fånga kaninen genom att enskilt göra minst poäng.

Då en spelare måste behålla kaninen för vart och ett av de nio på varandra följande hålen kan detta vara ett riktigt svårt sidospel att vinna. Ändå är det just denna utmaning att uppnå seger som gör att det är desto mer tillfredsställande att vinna detta spel.

3. Orm

I ett sidospel med ormen blir det ännu mer straffande att få en 3-putt

En 3-putt på green är något som alla golfspelare i allmänhet vill undvika. Det här sidospelet gör ett sådant resultat ännu mer bestraffande samt lägger till en hel del extra osäkerhet till spelet.

I det här sidospelet för golf får den som har den första 3-putten ormen, och den stannar hos honom eller henne under hela rundan tills någon annan gör en 3-putt, i vilket fall ormen övergår till honom eller henne. Denna process av överlämning fortsätter fram till slutet av rundan där den senaste personen som överlämnar ormen är skyldig resten av spelarna det överenskomna insatsbeloppet.

För att lättare hålla reda på sidospelet kan många golfspelare ta med sig en riktig gummislang som de kan överlämna mellan sig under spelsessionen.

Det finns också en modifierad version av detta sidogolfspel, där det överenskomna beloppet i början inte förblir statiskt. Snarare fördubblas beloppet varje gång ormen passeras, vilket ytterligare ökar insatserna och intensifierar konkurrensen.

I detta ormformat är det starkt tillrådligt att vara ytterst noggrann med att fastställa det ursprungliga beloppet. Genom rundans framskridande kan det potentiellt svälla till en betydande summa. Till exempel, i en runda där en orm passeras 5 gånger, kan ett startbelopp på 5 dollar leda till ett slutbelopp på 160 dollar. Om det var ett fyrmannaspel betyder det att den stackare som förlorade insatsen skulle förlora totalt 480 dollar.

Detta modifierade ormformat rekommenderas alltså inte för grupper som består av spelare med höga handikapp. Föreställ dig bara förlusten för spelaren i ett spel där ormen passeras totalt 12 gånger! Om inte riktiga pengar i stället har ersatts av ett poängsystem, bör du undvika denna modifierade version om du uppenbarligen inte är en skicklig golfspelare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.