Frågor? – Tian Shi Akupunktur

, Author

Vad är akupunktur?

Akupunktur är en form av traditionell kinesisk medicin där hårtunna nålar förs in i kroppen på specifika punkter som visat sig vara effektiva vid behandling av hälsoproblem genom att förebygga sjukdomar och förbättra välbefinnandet.

Hur fungerar akupunktur?

Enligt traditionell kinesisk medicin finns det en subtil energi som flödar genom våra kroppar och som styr vår tillväxt, utveckling, rörelse och som skyddar oss mot sjukdom och ohälsa. Denna energi kallas Qi (chee). När vår Qi är blockerad och inte kan flöda fritt orsakar den sjukdom och ohälsa.

Med akupunktur sätts hårtunna nålar in i specifika punkter längs vägar, så kallade meridianer, genom vilka Qi färdas i hela kroppen. Varje punkt är noggrant utvald eftersom den motsvarar ett specifikt organ eller en del av kroppen som är relaterad till de unika problem och symtom som du upplever.

När blockeringarna har avlägsnats och Qi har återställts i balans når kroppens självläkande förmåga sin maximala potential och du mår bättre både fysiskt och psykiskt.

Är akupunktur smärtsamt?

På grund av det faktum att akupunkturnålarna är hårfina och inte ihåliga som en spruta, orsakar de mycket minimal, om ens någon smärta alls. När nålarna väl är på plats har patienterna rapporterat att de känner sig mycket avslappnade, en varm eller kall känsla som löper genom hela kroppen, en stickande känsla, energisk eller sömnig.

Är akupunktur säkert?

Ja. Akupunktur är absolut säkert eftersom nålarna som används är sterila, engångsnålar för engångsbruk. Dessutom orsakar införandet av akupunkturnålar sällan blödning eller blåmärken. Slutligen orsakar akupunktur, om den utförs på rätt sätt, inga skadliga biverkningar och stör inte andra behandlingar eller terapier.

Hur ska jag förbereda mig inför min behandling?

Du bör bära bekväma, löst sittande kläder. Om du tränar bör du göra det före 2 timmar före ditt besök. Din mage får inte vara för full eller för tom, så det rekommenderas att du äter en lätt till måttlig måltid 2 timmar före behandlingen.

*För ditt första besök bör du se till att skriva ut och fylla i lämpliga blanketter som du hittar genom att klicka här eller på fliken ”Blanketter” ovan.

Hur lång tid tar varje möte?

Ditt första besök tar 1 timme och 30 minuter. Varje möte därefter kommer att pågå i cirka 45 minuter.

Vad kan jag förvänta mig av mitt första besök?

Vid ditt första besök tar vi en detaljerad hälsohistoria så att vi kan lära känna dig och din fysiska sammansättning. Vi kommer att ställa ett stort antal frågor om dina symtom samt dina mat-, motions- och sömnvanor – i princip allt som kan ge oss en djupare inblick i din hälsa. Vi kommer också att ha en djupgående diskussion med dig om de effekter som livsstil och känslomässigt och mentalt välbefinnande kan ha på kroppen och hur de kan påverka ditt tillstånd.

Du får sedan en fysisk undersökning, en förklaring av hur traditionell kinesisk medicin ser på ditt tillstånd och dina obalanser, och en övergripande vårdplan samt de specifika behandlingar du kommer att behöva.

Hur många behandlingar kommer jag att behöva?

Antalet behandlingar som krävs är olika för varje person, beroende på ålder, livsstil, tillstånd och respons på behandlingarna. I allmänhet behövs färre behandlingar för akuta tillstånd, medan fler behövs för kroniska tillstånd. Konsekvens och uthållighet när det gäller att ta emot behandlingar är därför viktigt för att upprätthålla akupunkturregimens effektivitet.

Vad kommer jag att känna under min behandling?

När nålarna har satts in stannar de kvar i kroppen från cirka 20 till 45 minuter, beroende på varje individs tillstånd. Många patienter rapporterar att de känner sig mycket avslappnade, energiska eller sömniga. Andra rapporterar att de känner en stickande känsla eller en varm eller kall känsla som löper genom hela kroppen.

Hur kommer jag att känna mig efter min behandling?

Svaret på behandlingen varierar från patient till patient. Efter de första behandlingarna känner vissa patienter en omedelbar lindring av sina symtom, medan andra kan uppleva en ökning av sina symtom. Att känna en ökning av symtomen är normalt och är ett tecken på att behandlingarna fungerar. För vissa personer kan symtomen kännas värre innan de blir bättre. Detta är inget att oroa sig för, eftersom det är en vanlig kroppslig reaktion på behandlingarna.

Men även om patienterna vanligtvis söker behandling för ett visst tillstånd finner många att andra kroppsfunktioner förbättras av de behandlingar de får för sitt huvudsakliga besvär.

Många patienter rapporterar också att de känner sig avslappnade, sömniga eller energiska efter varje behandling.

Vad ska jag göra efter min behandling?

Efter behandlingen ska du dricka mycket vatten. Du bör inte konsumera alkohol eller koffein förrän dagen efter och du bör undvika ansträngande träning.

Hur får jag ut det mesta av varje behandling?

Effektiviteten av akupunktur bygger på varje samtidig behandling du får. Det är därför viktigt att du är konsekvent och uthållig med dina behandlingar för att bibehålla de optimala fördelarna med akupunktur. Dessutom bör du undvika alkohol, koffein och ansträngande träning under dagarna för dina behandlingar. Det rekommenderas också att du dricker mycket vatten.

Måste jag vara sjuk för att ha nytta av akupunktur?

Nej. Många människor får behandlingar för att bibehålla sin hälsa. Även om de inte upplever någon sjukdom eller obehag kan akupunkturbehandlingar hjälpa till att hålla kroppen välfungerande och förebygga uppkomsten av sjukdom och/eller ohälsa.

Finns det några biverkningar av akupunktur?

Om akupunktur utförs korrekt av en legitimerad yrkesutövare är det sällan känt att akupunktur orsakar några som helst biverkningar, om ens alls.

Bör jag fortsätta med mina mediciner när jag får akupunkturbehandlingar?

Ja. Akupunktur är inte känd för att interagera med mediciner. Faktum är att den kan vara mycket effektiv när den används tillsammans med andra terapier. Naturligtvis rekommenderas det att du meddelar alla dina vårdgivare om alla former av behandling du får. Med din tillåtelse välkomnar vi kommunikation och samarbete med andra vårdgivare, som du arbetar med, för att säkerställa att du får optimal vård.

Tillämpas akupunktur av försäkringar?

De flesta typer av försäkringar täcker inte akupunktur. Vi tar inte emot några typer av försäkringar på vårt kontor, men om din försäkring täcker behandlingar ger vi dig ett kvitto vid betalningstillfället för utförda tjänster som du sedan kan skicka in till ditt försäkringsbolag för återbetalning.

Vilka betalningssätt accepterar ni?

Vi accepterar kontanter, checkar, MC, Visa och Discover. Om inte tidigare överenskommelser har gjorts ska alla besök betalas på behandlingsdagen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.