Slibná možnost léčby syndromu komplexní regionální bolesti

, Author

Shrnutí: Blokování aktivity interleukinu-1 u myších modelů syndromu komplexní regionální bolesti (CRPS) pomohlo zvrátit příznaky. Podle vědců by pacienti s CRPS měli reagovat na léčbu založenou na imunitním systému, která zmírňuje některé z rysů onemocnění

Zdroj:

Studie, která byla dnes zveřejněna v časopise PNAS, nalezla možnou léčbu pro pacienty s komplexním regionálním bolestivým syndromem (CRPS).

CRPS je závažné poúrazové bolestivé onemocnění postihující jednu nebo více končetin a je spojeno s regionální bolestí a smyslovými, kostními a kožními změnami. Příčiny CRPS však dosud nejsou zcela objasněny.

Přibližně 15 % pacientů s CRPS má ještě rok po jeho vzniku příznaky, které vážně ovlivňují kvalitu jejich života. U těchto pacientů je prognóza často špatná a farmakologická léčba pro zmírnění bolesti je zřídkakdy účinná.

Tým mezinárodních vědců pod vedením Dr. Andrease Goebela z Institutu pro výzkum bolesti na Liverpoolské univerzitě provedl studii s cílem lépe porozumět imunologickým příčinám CRPS.

Výzkumníci zkoumali protilátky v séru těchto pacientů, aby zjistili potenciální roli těchto proteinů pro vznik tohoto onemocnění; zajímali se zejména o posouzení „neurozánětu“ – protilátkami vyvolané zvýšené hladiny zánětlivých mediátorů, jako je interleukin 1 (IL-1), a to buď v periferních tkáních, nebo v mozku.

IL-1 je známý tím, že normálně vyvolává lokální a systémové reakce organismu, jejichž cílem je likvidace mikroorganismů a náprava poškození tkání. Bylo však zjištěno stále více klinických stavů, u nichž je produkce IL-1 považována za nepřiměřenou a IL-1 je součástí příčiny onemocnění.

Výzkumníci přenesli protilátky od pacientů s dlouhotrvajícím CRPS do myší a zjistili, že tyto protilátky důsledně vyvolávají stav podobný CRPS. Důležitým prvkem „přeneseného CRPS“ byla aktivace gliových buněk, což je typ „neurozánětu“ v částech myších mozků souvisejících s bolestí. Tým poté zjistil, že „blokování“ IL-1 klinicky dostupným lékem „anakinra“ pomáhá všem těmto změnám u zvířat zabránit a zvrátit je.

To ukazuje zánětlivá ramena
Výzkumníci zkoumali protilátky v séru těchto pacientů, aby zjistili potenciální roli těchto proteinů pro způsobení tohoto stavu; zajímali se zejména o posouzení „neurozánětu“ – protilátkami vyvolané zvýšené hladiny zánětlivých mediátorů, jako je interleukin 1 (IL-1), buď v periferních tkáních, nebo v mozku. Na snímku se podíleli vědci z University of Liverpool.

Na studii se podíleli také vědci z University of Pécs (Maďarsko), University of Budapest (Maďarsko), University of Manchester, University of Sheffield a The Walton Centre National Health Service Foundation Trust v Liverpoolu.

Dr: „Naše výsledky podporují předchozí klinická pozorování, že pacienti s přetrvávajícím CRPS by měli na imunitní léčbu reagovat zmírněním alespoň některých rysů svého onemocnění.

„Tento přístup má atraktivní terapeutický potenciál a mohl by mít reálný dopad i na léčbu dalších nevysvětlitelných chronických bolestivých stavů; nyní se chystáme požádat o finanční prostředky na testování účinku tohoto a podobných léků u pacientů s CRPS.“

O tomto neurovědeckém výzkumném článku

Zdroj:
Univerzita v Liverpoolu
Kontakty pro média:
Media Contact: Zdroj obrázku:
Simon Wood – University of Liverpool
Zdroj obrázku:
Obrázek je připsán University of Liverpool.

Viz také
Zobrazuje oči ženy
-9. února 2021-5 minut čtení

Původní výzkum: Uzavřený přístup
„Přenos syndromu komplexní regionální bolesti na myši prostřednictvím lidských autoprotilátek je zprostředkován mechanismy vyvolanými interleukinem-1“. Zsuzsanna Helyes, Valéria Tékus, Nikolett Szentes, Krisztina Pohóczky, Bálint Botz, Tamás Kiss, Ágnes Kemény, Zsuzsanna Környei, Krisztina Tóth, Nikolett Lénárt, Hajnalka Ábrahám, Emmanuel Pinteaux, Sheila Francis, Serena Sensi, Ádám Dénes a Andreas Goebel.
PNAS. doi:10.1073/pnas.1820168116

Abstrakt

Přenos komplexního regionálního bolestivého syndromu na myši prostřednictvím lidských autoprotilátek je zprostředkován mechanismy vyvolanými interleukinem-1

Neuroimunitní interakce mohou přispívat k silné bolesti a regionálním zánětlivým a autonomním příznakům u komplexního regionálního bolestivého syndromu (CRPS), posttraumatické bolestivé poruchy. Zde jsme zkoumali periferní a centrální imunitní mechanismy v translačním pasivním přenosovém myším modelu CRPS. Samice myší C57BL/6, kterým byl denně podáván purifikovaný imunoglobulin G (IgG) ze séra pacientů s dlouhodobým CRPS nebo zdravých dobrovolníků, byly naříznuty malé plantární kožní svaly a následně byl hodnocen edém tlapky, hyperalgezie, zánět a centrální aktivace glií. IgG pro CRPS významně zvýšil a prodloužil otok a vyvolal stabilní hyperalgezii naříznuté tlapy ve srovnání s IgG od zdravých kontrol. Po krátkodobé zánětlivé reakci tlapky ve všech skupinách vykazovaly myši s CRPS IgG trvalou a hlubokou aktivaci mikroglie a astrocytů v dorzálním rohu míchy a mozkových oblastech souvisejících s bolestí, což svědčí o centrální senzibilizaci. Genetická delece interleukinu-1 (IL-1) pomocí IL-1αβ knockout (KO) myší a perioperační blokáda receptoru IL-1 typu 1 (IL-1R1) pomocí léku anakinra, ale nikoli léčba glukokortikoidem prednisolonem, těmto změnám zabránily. Léčba anakinrou rovněž zvrátila zavedený fenotyp senzibilizace, pokud byla zahájena 8 dní po incizi. Dále jsme pomocí vytvoření myší linie IL-1β floxed(fl/fl) prokázali, že změny vyvolané CRPS IgG jsou částečně zprostředkovány IL-1β odvozeným od mikroglie, což naznačuje, že k přenesenému fenotypu onemocnění přispívají jak periferní, tak centrální zánětlivé mechanismy. Tyto výsledky naznačují, že k přetrvávajícímu CRPS často přispívají autoprotilátky, a upozorňují na potenciální terapeutické využití klinicky licencovaných antagonistů, jako je anakinra, k prevenci nebo léčbě CRPS prostřednictvím blokování působení IL-1.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.