Convertor de unități

, Author

Imagine

Mol

Toate substanțele sunt formate din atomi sau molecule. În chimie, este important să se măsoare cu exactitate cantitățile acestora. Molul este utilizat pentru a exprima cantitățile de reactanți și de produși ai reacțiilor chimice. Molul, simbol mol, este unitatea SI de măsură a cantității de substanță. Un mol conține exact 6,02214076×10²³ entități elementare. Acest număr este valoarea numerică fixă a constantei Avogadro, NA, atunci când este exprimată în unitatea mol-¹ și se numește număr Avogadro. Cantitatea de substanță, simbol n, a unui sistem este o măsură a numărului de entități elementare specificate. O entitate elementară poate fi un atom, o moleculă, un ion, un electron, orice altă particulă sau grup specificat de particule.

Constanta Avogadro NA = 6,02214076×10²³ mol-¹

Cu alte cuvinte, molul este cantitatea de substanță egală în masă cu masa combinată în unități de masă atomică a atomilor sau moleculelor substanței înmulțită cu constanta Avogadro sau numărul Avogadro. Molul ca unitate de măsură pentru cantitatea de substanță este una dintre cele șapte unități de bază ale Sistemului Internațional de Unități (SI). Simbolul său este mol. Un mol de carbon-12 pur are o masă de exact 12 grame.

Masa molară

Masa molară este o proprietate fizică, care se definește ca fiind masa unei substanțe împărțită la cantitatea de substanță în moli. Cu alte cuvinte, este masa unui mol dintr-o anumită substanță. În SI, unitatea de măsură pentru masa molară este kg/mol. Cu toate acestea, pentru comoditate, chimiștii exprimă aproape întotdeauna masele molare în g/mol.

Masa molară = grame/mole

Arderea este o reacție chimică redox exotermică la temperatură înaltă

Arderea este o reacție chimică redox exotermică la temperatură înaltă

Masele molare ale elementelor și compușilor

Compușii sunt substanțe formate din mai mulți atomi diferiți ținuți împreună prin legături chimice. De exemplu, următoarele substanțe care pot fi găsite în fiecare bucătărie sunt compuși:

 • sare (clorură de sodiu) NaCl
 • zahăr (zaharoză) C₁₂H₂₂O₁₁₁
 • oțet (soluție de acid acetic) CH₃COOH

Masa molară a elementelor în grame pe mol este numeric egală cu masa lor atomică în unități de masă atomică unificată (u) sau daltoni (Da). Masa molară a compușilor este egală cu suma maselor molare ale atomilor care formează compusul. De exemplu, masa molară a apei (H₂O) este de aproximativ 1 × 2 + 16 = 18 g/mol.

Masa moleculară

Imagine

Masa moleculară (denumire mai veche greutate moleculară) este masa unei molecule calculată ca sumă a masei fiecărui atom din moleculă înmulțită cu numărul de atomi ai acelui element din moleculă. Masa moleculară este o mărime adimensională numeric egală cu masa molară. Deși valorile maselor moleculare și atomice sunt adimensionale, acestora li se dă unitatea dalton (Da) sau unitatea de masă atomică unificată (u), care este aproximativ masa unui singur proton sau neutron și este echivalentă numeric cu 1 g/mol.

Calcularea masei molare

Masa molară a unei substanțe se calculează folosind trei pași:

 • Căutarea maselor atomice ale elementelor din tabelul periodic.
 • Contând numărul de atomi ai fiecărui element din compus.
 • Cercetarea masei molare prin calcularea sumei masei atomice a atomilor, care formează compusul, înmulțită cu numărul lor.

De exemplu, să calculăm masa molară a acidului acetic

CH₃COOH

Conține:

 • 2 atomi de carbon
 • 4 atomi de hidrogen
 • 2 atomi de oxigen

Acum, calculul:

 • Carbon C = 2 × 12.0107 g/mol = 24,0214 g/mol
 • Hidrogen H = 4 × 1,00794 g/mol = 4,03176 g/mol

 • Oxigen O = 2 × 15,9994 g/mol = 31.9988 g/mol
 • Masa molară = 24,0214 + 4,03176 + 31,9988 = 60,05196 g/mol

Calculatorul nostru face același calcul. Puteți introduce formula și verifica.

Acest articol a fost scris de Anatoly Zolotkov

.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.