Animal Diversity Web

, Author

11 druhů (3 rody) této čeledi se vyskytuje v Africe a Asii.

Stejně jako jejich protějšky z Nového světa, severoameričtí dikobrazi, jsou i dikobrazi ze Starého světa velká, podsaditá, pomalu se pohybující zvířata, která se při obraně spoléhají spíše na svá impozantní pera než na rychlost nebo obratnost. Hmotnost největších hystricidů může přesahovat 25 kg, ostatní váží kilogram nebo dva. Jejich hlavy jsou mohutné a široké. Uši jsou obvykle malé, stejně jako oči. Ocas je u některých druhů velmi krátký, u jiných dosahuje přibližně poloviny délky hlavy a těla. Přední i zadní končetiny jsou krátké a silně stavěné. Přední nohy mají 5 prstů, ale palec je zmenšený. Zadní nohy mají pět funkčních prstů. Drápy jsou krátké. Hystricidy jsou plantigradní, to znamená, že při chůzi pokládají celé chodidlo na zem.

Oblečení hystricidů se druh od druhu značně liší. Všechny mají nějaký druh ostnů, ale jejich ostny postrádají ostny, které jsou charakteristické pro ostny dikobrazů Nového světa. Například u Trichys jsou ostny krátké, zploštělé a nepříliš dobře vyvinuté. Naproti tomu u dikobraza Hystrix se ostny vyvíjejí v dutá pera, která dosahují délky až 20 cm. Každé pero je nápadně označeno černými a bílými pruhy. Tato pera jsou hustě rozmístěna po celém zadečku a hřbetě. Při zatřesení chrastí a slouží jako varování pro potenciální predátory. Pokud to nezabere, může se dikobraz pokusit na predátora zaútočit zády. Stejně jako u severoamerických dikobrazů jsou dudky volně připevněné, ale nelze je házet ani jinak vymršťovat. Snadno pronikají do masa, zasekávají se a oddělují od dikobraza. Jinde na těle mají hystricidy hrubé, ploché štětiny. U některých z nich tvoří na krku a na temeni hlavy vztyčený hřeben.

Hystricidy mají dlouhé lebky, které jsou u některých druhů nafouklé vzduchovými komorami nad rostrumem a temenem hlavy. Jsou hystrikomorfní, s obrovským infraorbitálním otvorem. Pro nervy procházející k rostrumu není přídatný žlábek ani otvor. Zygomatické oblouky jsou robustní, ale jugální oblouk nedosahuje k slznému oblouku. Sluchové bulvy jsou malé a paroccipitální výběžky jsou krátké. Spodní čelisti jsou hystrikognátní.

Zubní vzorec hystricidů je 1/1, 0/0, 1/1, 3/3 = 20. Zubní vzorec hystricidů je 1/1, 0/0, 1/1, 3/3 = 20. Stoličky hystricidů mají ploché korunky a liší se od brachydontních po hypsodontní. Okluzní plochy horních stoliček mají tři labiální záhyby a jeden lingvální záhyb; u dolních stoliček jsou záhyby obrácené. Kvůli opotřebení zubů se záhyby jeví jako ostrůvky na povrchu zubů.

Tito živočichové jsou suchozemští, nelezou po stromech na způsob severoamerických dikobrazů. Jsou to vynikající hrabáči, staví si vlastní nory nebo si přivlastňují a upravují nory jiných živočichů. Jejich potravou je mnoho druhů rostlin, ale také mršiny. V okolí jejich nor se často povalují ohlodané kosti, které mohou žvýkat kvůli vápníku.

Fosilie hystricidů jsou známy z miocénu.

Odkazy a citovaná literatura:

Feldhamer, G. A., L. C. Drickamer, S. H. Vessey a J. F. Merritt. 1999. Mammalogie. Adaptace, diverzita a ekologie. WCB McGraw-Hill, Boston. xii+563pp.

Macdonald, David. 1984. Encyklopedie savců. Facts on File Publications, New York.

Nowak, R. M. and J. L. Paradiso. 1983. Walkerovi savci světa. The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London, pp 803-810.

Vaughan, T. A. 1986. Mammalogy. Třetí vydání. Saunders College Publishing, Fort Worth. vii+576 s.

Vaughan, T. A., J. M. Ryan, N. J. Czaplewski. 2000. Mammalogy. Čtvrté vydání. Saunders College Publishing, Philadelphia. vii+565 s.

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.