Animal Diversity Web

, Author

De 11 arterna (3 släkten) i denna familj finns i Afrika och Asien.

Likt sina motsvarigheter i den nya världen, de nordamerikanska piggsvinen, är gamla världens piggsvin stora, tunga och långsamma djur som förlitar sig på sina imponerande pennor för att försvara sig, snarare än att vara snabba eller smidiga. De största hystriciderna kan väga mer än 25 kg; andra väger ett eller två kilo. Deras huvuden är massiva och breda. Öronen är i allmänhet små, liksom ögonen. Svansen är mycket kort hos vissa arter, men når ungefär halva huvudkroppslängden hos andra. Både fram- och bakbenen är korta och kraftigt byggda. Framfötterna har 5 fingrar, men tummen är reducerad i storlek. Bakfötterna har fem funktionella fingrar. Klorna är korta. Hystricider är plantigrada, det vill säga de placerar hela fotsulan på marken när de går.

Hystricidernas päls varierar avsevärt från art till art. Alla har taggar av något slag, men deras taggar saknar de barbules som kännetecknar taggarna hos New World Piggsines. Hos Trichys, till exempel, är taggarna korta, tillplattade och inte särskilt välutvecklade. Hos Hystrix däremot utvecklas taggarna till ihåliga pennor som kan bli 20 cm långa. Varje kott är tydligt markerad med svarta och vita band. De är tätt placerade över rygg och bakdel. De skramlar när de skakas och fungerar som en varning för potentiella rovdjur. Om det inte fungerar kan piggsvinet försöka rusa baklänges in i rovdjuret. Liksom hos nordamerikanska piggsvin är piggarna löst fastsatta men kan inte kastas eller på annat sätt skjutas ut. De tränger lätt in i köttet, fastnar och lossnar från piggsvinet. På andra ställen på kroppen har hystriciderna grova, platta borst. Hos vissa bildar dessa en uppresbar kam på halsen och på toppen av huvudet.

Hystricider har långa skallar som hos vissa arter är uppblåsta med luftkammare över rostrum och toppen av huvudet. De är hystricomorfa och har ett stort foramen infraorbital. Det finns ingen accessorisk ränna eller foramen för nerver som passerar till rostrum. De zygomatiska bågarna är robusta, men jugalen når inte fram till lacrimalen. Hörselbålen är små och de paroccipitala processerna är korta. Underkäkarna är hystricognata.

Tandformeln för hystricider är 1/1, 0/0, 1/1, 3/3 = 20. Molarerna hos hystricider är plattkroniga och varierar från brachydont till hypsodont. De övre kindtändernas ocklusala ytor har tre labialveck och ett lingualveck; vikarna är omvända på de nedre kindtänderna. Tandslitage gör att vikarna framstår som öar på tändernas yta.

Dessa djur är landlevande och klättrar inte i träd på samma sätt som de nordamerikanska piggsvinen. De är utmärkta grävare och bygger sina egna hålor eller tillägnar sig och modifierar andra djurs hålor. De äter många olika typer av växtmaterial, men även as. De kan tugga dem för deras kalcium.

Fossila hystricider är kända från Miocen.

Referenser och litteratur som citeras:

Feldhamer, G. A., L. C. Drickamer, S. H. Vessey och J. F. Merritt. 1999. Mammalogi. Anpassning, mångfald och ekologi. WCB McGraw-Hill, Boston. xii+563pp.

Macdonald, David. 1984. The encyclopedia of mammals. Facts on File Publications, New York.

Nowak, R. M. och J. L. Paradiso. 1983. Walker’s mammals of the world. The Johns Hopkins University Press, Baltimore och London, s 803-810.

Vaughan, T. A. 1986. Mammalogy. Tredje upplagan. Saunders College Publishing, Fort Worth. vii+576 pp.

Vaughan, T. A., J. M. Ryan, N. J. Czaplewski. 2000. Mammalogy. Fjärde upplagan. Saunders College Publishing, Philadelphia. vii+565pp.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.