Lupaava hoitovaihtoehto kompleksiseen alueelliseen kipuoireyhtymään

, Author

Yhteenveto: Interleukiini-1:n aktiivisuuden estäminen kompleksisen alueellisen kipuoireyhtymän (CRPS) hiirimalleissa auttoi kääntämään oireita. Tutkijoiden mukaan CRPS:ää sairastavien potilaiden pitäisi reagoida immuunipohjaisiin hoitoihin, jotka vähentävät joitakin taudin piirteitä.

Lähde:

Tutkimuksessa, joka julkaistiin tänään PNAS-tiedelehdessä, on löydetty potentiaalinen hoitomuoto potilaille, joilla on kompleksinen alueellinen kipuoireyhtymä (CRPS).

CRPS on vakava traumanjälkeinen kiputila, joka vaikuttaa yhteen tai useampaan raajaan, ja siihen liittyy alueellista kipua sekä sensorisia, luu- ja ihomuutoksia. CRPS:n syitä ei kuitenkaan vielä täysin ymmärretä.

Jopa noin 15 prosentilla CRPS:ää sairastavista potilaista on vuoden kuluttua oireet, jotka vaikuttavat vakavasti heidän elämänlaatuunsa. Näillä potilailla ennuste on usein huono, ja lääkehoito kivunlievitykseen on harvoin tehokasta.

Kansainvälinen tutkijaryhmä, jota johti tohtori Andreas Goebel Liverpoolin yliopiston kivuntutkimuslaitokselta, teki tutkimuksen ymmärtääkseen paremmin CRPS:n immunologisia syitä.

Tutkijat tutkivat näiden potilaiden seerumissa olevia vasta-aineita selvittääkseen näiden proteiinien mahdollisen roolin tilan aiheuttajana; he olivat erityisen kiinnostuneita arvioimaan ”neuroinflammaatiota” eli vasta-aineiden aiheuttamaa tulehduksen välittäjäaineiden, kuten interleukiini 1:n (IL-1), kohonneita tasoja joko perifeerisissä kudoksissa tai aivoissa.

IL-1:n tiedetään normaalisti aiheuttavan paikallisia ja systeemisiä elimistön vaste-ilmiöitä, joiden tarkoituksena on eliminoida mikro-organismeja ja korjata kudosvaurioita. On kuitenkin tunnistettu yhä useampia kliinisiä tiloja, joissa IL-1:n tuotantoa pidetään epätarkoituksenmukaisena ja IL-1 on osa sairauden syytä.

Tutkijat siirsivät pitkäaikaista CRPS:ää sairastavilta potilailta saatuja vasta-aineita hiiriin ja havaitsivat, että nämä vasta-aineet aiheuttivat johdonmukaisesti CRPS:n kaltaisen tilan. Tärkeä osa ”siirrettyä CRPS:ää” oli gliasolujen aktivoituminen, eräänlainen ”neuroinflammaatio” hiirten aivojen kipuun liittyvissä osissa. Ryhmä havaitsi sitten, että IL-1:n ”estäminen” kliinisesti saatavilla olevalla lääkkeellä, anakinralla, auttoi sekä estämään että kumoamaan kaikki nämä muutokset eläimissä.

Tässä näkyy tulehtuneita olkapäitä
Tutkijat tutkivat näiden potilaiden seerumissa olevia vasta-aineita selvittääkseen näiden proteiinien mahdollisen roolin sairauden aiheuttajana; erityisen kiinnostuneita he olivat arvioimaan ’neuroinflammaatiota’ – vasta-aineiden aiheuttamia tulehduksen välittäjäaineiden, kuten interleukiini 1:n (IL-1), kohonneita tasoja joko perifeerisissä kudoksissa tai aivoissa. Kuva on peräisin Liverpoolin yliopistosta.

Tutkimukseen osallistuivat myös tutkijat Pécsin yliopistosta (Unkari), Budapestin yliopistosta (Unkari), Manchesterin yliopistosta, Sheffieldin yliopistosta ja The Walton Centre National Health Service Foundation Trustista Liverpoolista.

Tohtori Andreas Goebel, sanoi: ”Tuloksemme tukevat aiempia kliinisiä havaintoja siitä, että pysyvää CRPS:ää sairastavien potilaiden pitäisi reagoida immuunihoitoihin siten, että ainakin jotkin sairauden piirteet vähenevät.

”Tällä lähestymistavalla on houkutteleva terapeuttinen potentiaali, ja sillä voisi olla todellista vaikutusta myös muiden selittämättömien kroonisten kiputilojen hoitoon; istutamme nyt hakemaan varoja tämän ja vastaavien lääkkeiden vaikutuksen testaamiseksi CRPS-potilailla.”

Tästä neurotieteellisestä tutkimusartikkelista

Lähde:
Liverpoolin yliopisto
Median yhteyshenkilöt:
Simon Wood – University of Liverpool
Kuvan lähde:
Kuva on hyvitetty Liverpoolin yliopistolle.

Katso myös
Tässä näkyy naisen silmät
-Helmikuu 9, 2021-5 min luettu

Alkuperäistutkimus: Suljettu pääsy
”Kompleksisen alueellisen kipuoireyhtymän siirtyminen hiiriin ihmisen autovasta-aineiden välityksellä välittyy interleukiini-1:n aiheuttamilla mekanismeilla”. Zsuzsanna Helyes, Valéria Tékus, Nikolett Szentes, Krisztina Pohóczky, Bálint Botz, Tamás Kiss, Ágnes Kemény, Zsuzsanna Környei, Krisztina Tóth, Nikolett Lénárt, Hajnalka Ábrahám, Emmanuel Pinteaux, Sheila Francis, Serena Sensi, Ádám Dénes ja Andreas Goebel.
PNAS. doi:10.1073/pnas.1820168116

Abstract

Kompleksisen alueellisen kipuoireyhtymän siirtyminen hiiriin ihmisen autovasta-aineiden välityksellä välittyy interleukiini-1:n aiheuttamilla mekanismeilla

Neuroimmuuni-interaktiot voivat myötävaikuttaa vaikeaan kipuun ja alueellisiin tulehduksellisiin ja autonomisiin merkkeihin kompleksisessa alueellisessa kipuoireyhtymässä (CRPS, kompleksinen alueellinen kipuoireyhtymä), joka on posttraumaattinen kivun häiriö. Tässä tutkimme perifeerisiä ja sentraalisia immuunimekanismeja CRPS:n passiivisen siirron traumahiirimallissa. Naaraspuolisille C57BL/6-hiirille tehtiin pieni plantaarinen iho-lihasviilto, jota hoidettiin päivittäin puhdistetulla seerumin immunoglobuliini G:llä (IgG), joka saatiin pitkäaikaista CRPS:ää sairastavilta potilailta tai terveiltä vapaaehtoisilta, minkä jälkeen arvioitiin tassun turvotusta, hyperalgesiaa, tulehdusta ja keskushermoston glia-aktivaatiota. CRPS IgG lisäsi ja pidensi merkittävästi turvotusta ja aiheutti vakaan hyperalgesian viilletyssä tassussa verrattuna terveiden kontrollien IgG:hen. Lyhytkestoisen tassun tulehdusreaktion jälkeen kaikissa ryhmissä CRPS IgG:tä ruiskutetuilla hiirillä esiintyi jatkuvaa, syvää mikroglian ja astrosyyttien aktivaatiota selkäytimen selkäydinsarvessa ja kipuun liittyvillä aivoalueilla, mikä osoitti sentraalista herkistymistä. Interleukiini-1:n (IL-1) geneettinen poisto IL-1αβ knockout (KO) -hiirillä ja perioperatiivinen IL-1-reseptori tyyppi 1:n (IL-1R1) salpaus anakinra-lääkkeellä, mutta ei hoito glukokortikoidi prednisolonilla, estivät nämä muutokset. Anakinra-hoito kumosi myös vakiintuneen herkistymisfenotyypin, kun se aloitettiin 8 päivää viillon jälkeen. Lisäksi osoitimme IL-1β floxed(fl/fl) -hiirilinjan tuottamisella, että CRPS:n IgG:n aiheuttamat muutokset välittyvät osittain mikrogliasta peräisin olevan IL-1β:n avulla, mikä viittaa siihen, että sekä perifeeriset että sentraaliset tulehdusmekanismit vaikuttavat siirrettyyn taudin fenotyyppiin. Nämä tulokset osoittavat, että pysyvään CRPS:ään vaikuttavat usein autovasta-aineet, ja korostavat kliinisesti lisensoitujen antagonistien, kuten anakinran, mahdollista terapeuttista käyttöä CRPS:n ehkäisemiseksi tai hoitamiseksi estämällä IL-1:n vaikutuksia.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.