Afro-Latin America Book Series

, Author

Cambridge University Press heeft een nieuwe boekenreeks gelanceerd, Afro-Latin America, onder redactie van George Reid Andrews (University of Pittsburgh) en Alejandro de la Fuente (Harvard University).

Het doel van de serie is de aandacht te vestigen op wetenschap uit verschillende disciplines, waaronder geschiedenis, politieke wetenschappen, sociologie, etnomusicologie, antropologie, godsdienstwetenschappen, kunst, recht en culturele studies. Het doel is om de volledige tijdspanne van de Afrikaanse diaspora in Latijns-Amerika te bestrijken, van de vroege koloniale periode tot het heden. Wij hanteren een ruime definitie van Afro-Latijns Amerika, om niet alleen landen of regio’s in Latijns Amerika te omvatten (d.w.z. voormalige koloniën van Spanje en Portugal) waar mensen van Afrikaanse afkomst een aanzienlijk deel van de bevolking uitmaakten, maar ook gebieden waar Afrikanen en hun nakomelingen een economische, culturele of demografische impact hebben gehad ondanks hun beperkte aantal. Onze visie voor het vakgebied omvat Afro-Latino’s, d.w.z. mensen van Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse afkomst die in de Verenigde Staten wonen en wier persoonlijke geschiedenis en ervaringen gevormd zijn door verschillende raciale taxonomieën, ideologieën en opvattingen over ras. Het omvat ook studies die transnationale bewegingen van volkeren, ideeën en culturele praktijken in verband met Afrikanen en hun nakomelingen in Latijns-Amerika trachten vast te leggen, en studies die zich bezighouden met de relaties en interacties tussen Afro en inheemse volkeren.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.