Afro-Latin America Book Series

, Author

Cambridge University Press rozpoczął nową serię książek, Afro-Latin America, pod redakcją George Reid Andrews (University of Pittsburgh) i Alejandro de la Fuente (Harvard University).

Seria ma na celu pokazanie stypendiów produkowanych przez różne dyscypliny, w tym historię, nauki polityczne, socjologię, etnomuzykologię, antropologię, religioznawstwo, sztukę, prawo i studia kulturowe. Staramy się objąć pełny zakres czasowy diaspory afrykańskiej w Ameryce Łacińskiej, od wczesnego okresu kolonialnego do chwili obecnej. Przyjmujemy pojemną definicję Afro-Ameryki Łacińskiej, obejmującą nie tylko kraje lub regiony Ameryki Łacińskiej (np. byłe kolonie Hiszpanii i Portugalii), gdzie ludzie pochodzenia afrykańskiego stanowili znaczną część populacji, ale także obszary, gdzie Afrykanie i ich potomkowie wywarli ekonomiczny, kulturowy lub demograficzny wpływ pomimo ograniczonej liczby. Nasza wizja pola obejmuje Afro-Latinos, czyli ludzi pochodzenia afrykańskiego i latynoamerykańskiego, którzy mieszkają w Stanach Zjednoczonych i których osobiste historie i doświadczenia są kształtowane przez różne taksonomie rasowe, ideologie i rozumienie rasy. Obejmuje również studia, które starają się uchwycić transnarodowe ruchy ludów, idei i praktyk kulturowych związanych z Afrykanami i ich potomkami w Ameryce Łacińskiej, a także te, które zajmują się relacjami i interakcjami afro-indigenous.

.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.