Afro-Latin America Book Series

, Author

Cambridge University Press har lanserat en ny bokserie, Afro-Latin America, redigerad av George Reid Andrews (University of Pittsburgh) och Alejandro de la Fuente (Harvard University).

Serien syftar till att visa upp forskare som producerats av olika discipliner, däribland historia, statsvetenskap, sociologi, etnomusikologi, antropologi, religionsstudier, konst, juridik och kulturstudier. Den strävar efter att täcka hela det tidsmässiga spektrumet av den afrikanska diasporan i Latinamerika, från den tidiga kolonialtiden till i dag. Vi har en omfattande definition av Afro-Latinamerika, som inte bara omfattar länder eller regioner i Latinamerika (t.ex. Spaniens och Portugals tidigare kolonier) där människor med afrikanskt ursprung har utgjort en betydande del av befolkningen, utan också områden där afrikaner och deras ättlingar har haft ett ekonomiskt, kulturellt eller demografiskt inflytande trots att de är få. Vår vision för området omfattar afro- latinos, det vill säga människor med afrikansk och latinamerikansk härkomst som bor i USA och vars personliga historia och erfarenheter formas av olika rastaxonomier, ideologier och uppfattningar om ras. Det omfattar också studier som försöker fånga transnationella rörelser av folk, idéer och kulturella praktiker med anknytning till afrikaner och deras ättlingar i Latinamerika, och studier som handlar om relationer och interaktioner mellan afroindianer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.