Non-operatieve behandeling van anastomotische lekken: Current and investigational therapies

, Author

De behandeling van anastomotische lekken blijft in de eerste plaats operatief; recente vooruitgang in de technologie verandert echter de reikwijdte van niet-operatieve interventies voor het beheer van deze moeilijke complicatie. De auteurs hebben getracht een evidence-based overzicht te geven van de niet-operatieve behandelingsopties voor anastomotische lekken, gebruikmakend van zowel de huidige richtlijnen als van onderzoeksmodaliteiten die in het verschiet liggen. Er werd gezocht in MEDLINE, PubMed, en de Cochrane Database naar relevante wetenschappelijke artikelen en reviews. Abstracts werden beoordeeld om hun wetenschappelijke waarde en relevantie voor de niet-operatieve behandeling van anastomotische lekken te bepalen. Aanbevelingen en behandelingsalgoritmen werden gebaseerd op consensusconclusies van de gegevens. Een totaal van 87 artikelen werden beoordeeld en geanalyseerd voor dit artikel. Heroperatie is de eerstelijnstherapie voor veel anastomotische lekken, maar niet-operatieve technieken zijn geschikt en effectief voor een subset van deze populatie. Beeldgeleide percutane drainage heeft het behandelingsparadigma voor veel patiënten met anastomotische lekken veranderd. Endoscopische drainage en stenting staan nog in de kinderschoenen en er zijn gecontroleerde trials nodig om hun werkzaamheid te bewijzen; de toekomst van niet-operatieve behandeling lijkt echter veelbelovend.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.