Non-operative treatment of anastomotic leaks: Current and investigational therapies

, Author

Leczenie nieszczelności zespolenia pozostaje przede wszystkim operacyjne; jednak ostatnie postępy w technologii zmieniają zakres nieoperacyjnych interwencji w zarządzaniu tym trudnym powikłaniem. Autorzy starali się przedstawić oparty na dowodach przegląd nieoperacyjnych metod leczenia nieszczelności zespolenia, wykorzystując zarówno aktualne wytyczne, jak i pojawiające się na horyzoncie metody badawcze. Przeszukano bazę MEDLINE, PubMed i Cochrane w poszukiwaniu odpowiednich prac naukowych i przeglądów. Abstrakty zostały przejrzane w celu określenia ich wartości naukowej i znaczenia dla nieoperacyjnego leczenia nieszczelności zespolenia. Zalecenia i algorytmy leczenia oparto na konsensusie wniosków z uzyskanych danych. W sumie przejrzano i przeanalizowano 87 artykułów. Reoperacja jest leczeniem pierwszego rzutu w przypadku wielu nieszczelności zespolenia, ale techniki nieoperacyjne są właściwe i skuteczne w pewnej podgrupie tej populacji. Przezskórny drenaż sterowany obrazem zmienił paradygmat leczenia wielu pacjentów z nieszczelnością zespolenia. Endoskopowy drenaż i stentowanie są w powijakach i potrzebne są kontrolowane badania, aby udowodnić ich skuteczność, jednak przyszłość leczenia nieoperacyjnego wydaje się obiecująca.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.