Afro-Latin America Book Series

, Author

Cambridge University Press zahájilo vydávání nové knižní řady Afro-Latin America, kterou editují George Reid Andrews (University of Pittsburgh) a Alejandro de la Fuente (Harvard University).

Série si klade za cíl představit vědeckou produkci různých oborů, včetně historie, politologie, sociologie, etnomuzikologie, antropologie, religionistiky, umění, práva a kulturních studií. Snaží se pokrýt celé časové rozpětí africké diaspory v Latinské Americe, od raného koloniálního období až po současnost. Přijímáme obsáhlou definici Afro-latinské Ameriky, která zahrnuje nejen země nebo regiony v Latinské Americe (tj. bývalé kolonie Španělska a Portugalska), kde lidé afrického původu představovali značnou část obyvatelstva, ale také oblasti, kde Afričané a jejich potomci měli ekonomický, kulturní nebo demografický vliv navzdory omezenému počtu. Naše vize oboru zahrnuje afro-latinoameričany, tedy osoby afrického a latinskoamerického původu, které žijí ve Spojených státech a jejichž osobní historie a zkušenosti jsou utvářeny různými rasovými taxonomiemi, ideologiemi a chápáním rasy. Zahrnuje také studie, které se snaží zachytit nadnárodní pohyby národů, myšlenek a kulturních praktik spojených s Afričany a jejich potomky v Latinské Americe, a ty, které se zabývají afro-indiánskými vztahy a interakcemi.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.