Penil selvmutilation

, Author

Selvskadende adfærd, selvmutilativ adfærd eller selvskadende adfærd defineres som bevidst ødelæggelse af kropsvæv uden bevidst selvmordsintention (Reference FeldmanFeldman, 1988). En alternativ definition af selvskadende adfærd er gentagne, direkte fysiske selvskader, som tydeligvis ikke er livstruende (reference HerpertzHerpertz, 1995). Der anvendes også nogle andre udtryk som autoaggression, formålsbestemte ulykker og fokuseret selvmord. De tre hyppigst rapporterede typer af selvskadende adfærd er selvskæring af huden, selvmutilation af øjnene og selvmutilation af kønsorganerne (Reference FeldmanFeldman, 1988). I Greilsheimer & Groves’ (Reference Greilsheimer and Groves1979) undersøgelse havde et flertal af tilfældene af mandlig genital selvmutilation en psykose. Tilfælde af ikke-psykotisk genital selvmutilation omfatter mænd med karakterforstyrrelser og transseksualitet. Mange af patienterne syntes at være påvirket af religiøse faktorer, såsom overbevisninger, der involverer seksuel skyld. Meninger (Reference Meninger1935) betragtede omskæring blandt jøder som en “praktisk substitution” af forhuden for hele kønsorganet. I Indien er vi ikke tidligere stødt på nogen rapport om autoamputation af penis.

En 24-årig mand blev henvist fra en kirurgisk afdeling til psykiatrisk vurdering, efter at han havde skåret sin penis over med en kniv. Han kom fra en landbrugsmæssig baggrund på landet og havde modtaget fire års formel uddannelse (op til 8 år). Fra barndommen var han optaget af religiøse spørgsmål og var altid parat til at give afkald på materielle gevinster for at forbedre sine medmennesker. I voksenalderen besluttede han sig for et ægte religiøst liv, efter at han havde besluttet at give afkald på ægteskab og egen familie. Han blev populær i sin landsby, og folk kom til ham for at søge hans velsignelser og vejledning. Han ønskede at opfylde alle forpligtelser for at opnå Moksha (frelse). Hans ekstreme skridt til selvlemlæstelse af penis var også et skridt i samme retning, da han ikke ønskede, at nogen seksuelle impulser skulle forstyrre ham på hans vej til frelse. Der var ingen fortid eller familiehistorie med nogen psykiatrisk sygdom, kronisk sygdom eller stofmisbrug. Ved undersøgelse af hans mentale tilstand var patienten en behagelig og høflig person. Det var let at skabe en god kontakt. Der var ingen tegn på tankeforstyrrelser, depression eller perceptuelle abnormiteter. Hans orientering, hukommelse og andre højere mentale funktioner var også normale. Hans forklaring på penisselvmutilation var, at han ikke ønskede at bukke under for nogen seksuel fristelse, som kunne lægge hindringer i vejen for hans vej til frelse.

Tilfældet er sjældent, da han ikke havde nogen underliggende psykiatrisk sygdom. Hans overvurderede idé om, at seksuelt eller ægteskabeligt liv er i modstrid med det religiøse liv, er heller ikke forenelig med hinduismen. Personen havde ikke nogen seksuelle bekymringer, men i sin angst for at redde sig selv fra eventuelle kommende seksuelle fristelser udførte han selvforstærkning af penis.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.