Penil självstympning

, Author

Självskadebeteende, självstympande beteende eller självskadebeteende definieras som avsiktlig förstörelse av kroppsvävnad utan medveten självmordsavsikt (referens FeldmanFeldman, 1988). En alternativ definition av självskadebeteende är repetitivt, direkt fysiskt självskadebeteende som uppenbarligen inte är livshotande (referens HerpertzHerpertz, 1995). Vissa andra termer som autoaggression, avsiktliga olyckor och fokalt självmord används också. De tre vanligaste typerna av självskadebeteende som rapporteras är självskärning av huden, okulär självstympning och genital självstympning (referens FeldmanFeldman, 1988). I Greilsheimer & Groves (Referens Greilsheimer och Groves1979) studie hade majoriteten av fallen av manlig genital självmutilation psykos. Fall av icke-psykotisk genital självstympning inkluderar män med karaktärsstörningar och transsexualitet. Många av patienterna verkade vara påverkade av religiösa faktorer, t.ex. föreställningar om sexuell skuld. Meninger (Referens Meninger1935) såg omskärelse bland judar som ett ”praktiskt utbyte” av förhuden mot hela könsorganet. I Indien har vi tidigare inte stött på någon rapport om självamputering av penis.

En 24-årig man remitterades från en kirurgisk avdelning för psykiatrisk utvärdering efter att han hade skurit av sin penis med en kniv. Han kom från en jordbruksbakgrund på landsbygden och hade fått fyra års formell utbildning (upp till 8 år). Redan från barndomen var han upptagen av religiösa frågor och var alltid beredd att avstå från materiella vinster för att förbättra sina medmänniskor. I vuxen ålder bestämde han sig för att anta ett sant religiöst liv efter att ha beslutat att avstå från äktenskap och en egen familj. Han blev populär i sin by och folket kom till honom för att söka hans välsignelser och vägledning. Han ville uppfylla alla skyldigheter för att uppnå Moksha (frälsning). Hans extrema steg med självstympning av penisen var också ett steg i samma riktning eftersom han inte ville att några sexuella impulser skulle störa honom på hans väg mot frälsning. Det fanns ingen tidigare eller familjehistoria av någon psykiatrisk sjukdom, kronisk sjukdom eller missbruk av droger. Vid undersökning av hans mentala tillstånd var patienten en trevlig och artig person. Det var lätt att etablera en relation. Det fanns inga tecken på någon tankestörning, depression eller perceptuell abnormitet. Hans orientering, minne och andra högre mentala funktioner var också normala. Hans förklaring till självstympningen av penisen var att han inte ville ge efter för någon sexuell frestelse som kunde hindra hans väg till frälsning.

Fallet är sällsynt eftersom han inte hade någon underliggande psykiatrisk sjukdom. Hans övervärderade idé om att sexuellt eller äktenskapligt liv står i motsättning till det religiösa livet är inte heller förenlig med hinduismen. Personen hade inga sexuella bekymmer, men i sin rädsla för att rädda sig själv från kommande sexuella frestelser utförde han självstympning av penisen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.