Jezus modlił się o jedność swoich uczniów

, Author

Jedność w kościele nie jest łatwa do osiągnięcia. W rzeczywistości, pod wieloma względami, kościół chrześcijański był naznaczony rozłamem od samego początku jego istnienia. Kontrowersje wokół włączenia pogan w pierwszym wieku, herezje we wczesnych wiekach po czasach apostolskich, holokaust w nazistowskich Niemczech, niewolnictwo i Jim Crow w Stanach Zjednoczonych sugerują, że Kościół Jezusa Chrystusa był podzielony zbyt długo. Niestety, ten rozłam trwa do dziś w wielu kościołach i dotyczy poważnych, głupich, a nawet niebiblijnych spraw. Niektóre kościoły rozpadły się z powodu rasy, stylu muzyki, drobnych nieporozumień z pastorem lub z powodu kliki w kościele.

Chrześcijanie muszą jednak pamiętać, że zawsze, gdy w kościele panuje bezbożna rozłamowość, światu trudno jest dostrzec, że kochamy Jezusa i że Bóg nas kocha. Jezus modlił się, aby świat poznał, że my znamy Go po naszej miłości do siebie nawzajem i po naszej jedności ze sobą w Ewangelii. W Ewangelii Jana 17, Jezus modli się za swoich uczniów w pierwszym wieku, a także za przyszłych uczniów po swojej śmierci i zmartwychwstaniu. Jedną z cech Jego modlitwy była jedność pomiędzy uczniami (Jana 17:11, 21-23 – czytaj 17:11, 20-21).

Czym jest jedność?

Zanim przeanalizujemy modlitwę Jezusa o jedność w tym tekście, pozwólcie mi zdefiniować jedność. Jedność nie jest jednomyślnością. To znaczy, Jezus nie oznacza, że jego uczniowie zawsze będą się we wszystkim zgadzać. Jestem fanem Wielkiej Brytanii. Wielu chrześcijan nie jest. Nie jestem zwolennikiem dyspensacjonalizmu, ale niektórzy chrześcijanie są. Jednak twierdzę, że można nie zgadzać się w tych sprawach, a mimo to współpracować w jedności Ducha w więzi pokoju, dążąc do jedności chrześcijan. Jedność zatem, o którą modli się Jezus, odnosi się do cierpliwego dążenia do harmonii wśród swoich uczniów dla dobra kościoła, dla chwały Ojca i Syna, i dla zbawienia grzeszników, nawet jeśli kościół może nie zgadzać się w pewnych ważnych sprawach.

Kontekst Ewangelii Jana 17

Jan 17 występuje pod koniec posługi Jezusa w Ewangelii Jana, zanim został aresztowany, ukrzyżowany i zmartwychwstał. W tym rozdziale modli się on o następujące rzeczy.

1. Po pierwsze, Jezus modli się, aby Ojciec uwielbił siebie samego przez uwielbienie swego Syna, aby ci, których Ojciec dał Jezusowi, otrzymali życie wieczne (17:2-4).

2. Po drugie, Jezus modli się, aby Ojciec uwielbił go po zmartwychwstaniu taką chwałą, jaką miał u Ojca przed wcieleniem i przed stworzeniem świata (17:5).

3. Po trzecie, Jezus modli się do Ojca, aby Jego uczniowie nie odeszli od Jezusa, aby byli jedno, tak jak On i Ojciec są jedno, aby świat uwierzył, że Bóg posłał Jezusa na świat, aby go zbawić od jego grzechów (17:11, 20-23).

4. Po czwarte, Jezus modli się do swoich uczniów, aby mieli radość (17:13).

5. Po piąte, Jezus modli się, aby Bóg chronił swoich uczniów przed diabłem (17:15-16).

6. Jezus modli się, aby Bóg uświęcił swoich uczniów, tzn. uczynił ich świętymi, poprzez swoje Słowo (17:17-18).

Jedność

To zaskakująca modlitwa. Wzorem jedności dla chrześcijanina jest Jezus i Ojciec. Jezus wspomina o tej jedności w całej Ewangelii. W Ewangelii Jana 5, 19, Jezus mówi, że czyni wszystko, co widzi, że czyni Jego Ojciec. W Ewangelii Jana 6:35, Jezus mówi, że każdy, kto usłyszał i nauczył się od Ojca, przyjdzie do niego. W Ewangelii Jana 10:30 Jezus mówi, że „Ja i Ojciec jedno jesteśmy”. Nie oznacza to, że są to te same osoby, ponieważ Jezus jest Synem, a nie Ojcem. Ale Ojciec i Syn są zjednoczeni. Istnieje ciągłość między Ojcem i Synem. W podobny sposób powinna istnieć ciągłość i harmonia wśród ludu Bożego.

Ewangelizacyjny charakter jedności chrześcijan (17, 20-23)

Często chrześcijanie zastanawiają się, dlaczego niektórzy ludzie odmawiają zaufania Jezusowi przez wiarę. Istnieje wiele skomplikowanych odpowiedzi na to pytanie. Ale jedną z nich jest rozłam w kościele. Aby wyjaśnić, brak jedności w kościele nie usprawiedliwia niewierzących przed Bożym sądem, jeśli odmawiają naśladowania Jezusa. Jednak brak jedności w kościele jest powodem tego, że niektórzy ludzie są odsuwani od wiary chrześcijańskiej. Kiedy kościoły walczą, kłócą się i dzielą, nie dostarczają żadnych bodźców dla niewierzących, aby przyszli do wiary w Jezusa.

Praktyczne zastosowania

Co powinno kierować chrześcijanami w ich dążeniu do jedności? Odpowiedź: (1) Biblia, (2) Duch Święty i (3) doktryna. Nasze preferencje są dla nas ważne, ale nie powinny być źródłem rozłamu wśród ludu Bożego, jeśli są to preferencje niebiblijne. Co z doktryną? Wiele głosów woła obecnie z różnych kierunków, tworząc rozłam wśród ludu Bożego. Modlę się, aby Bóg odpowiedział na modlitwę Jezusa i udzielił jedności wśród jego naśladowców, która przyciągnie niewierzących do wiary w Chrystusa.

Photo credit: cogitoergodoleo via VisualHunt.com / CC BY

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.